Geen Sporttoernooi in 2020

Op 22 april 2020 heeft de regering bekend gemaakt, dat het overgrote deel van de Corona maatregelen voorlopig nog van kracht blijven. Voor het bestuur van NSG-Sport was het vooral belangrijk om te weten of er op afzienbare termijn weer ruimte zou komen voor (sport) evenementen.

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen is het beleid dat alle evenementen zijn geschrapt tot 1 september 2020. Of er na die datum wel ruimte komt is volstrekt onduidelijk. Traditiegetrouw organiseert NSG-Sport begin september het jaarlijkse sporttoernooi in Arcen. 

Dit toernooi vergt de nodige voorbereiding en investering. Nu volstrekt onduidelijk is of er na 1 september ruimte is om een dergelijk toernooi te organiseren heeft het bestuur van NSG-Sport besloten om het sporttoernooi dit jaar geen doorgang te laten vinden. 

Zodra er weer ruimte komt om NSG-Sport activiteiten te organiseren zullen wij u onmiddellijk informeren. Tot die tijd is het devies; hou vol en blijf vooral gezond!

Met sportieve groet

NSG Bestuur