Activiteiten op datum

2020

 

Activiteit

Afdeling

 

Soort

Maart 26 Algemene Ledenvergadering Hoofdbestuur NSG
April 3 Biljarttoernooi PI Grave NSG
  7 Schiettoernooi Rooyse Wissel NSG
Juli 21-24 Vierdaagse Nijmegen Wouter Algra Aanluit activiteit
September 8-9 NSG Sporttoernooi Toernooicommissie NSG

 ** Deze datum is nog onder voorbehoud.

NSG Aktiviteit NSG-Sport >NSG REISGELDREGELING
Auspiciën NSG Algemene (DJI) activiteit >Speciale vergoedingsregeling
Aansluit activiteit Organisatie door derden >Speciale vergoedingsregeling
Free-lance Vrije activiteit >Geen NSG vergoeding = planningsbelang