2e Beachtennistoernooi

Deze activiteit wordt na het succes van vorig jaar opnieuw gehouden

Naast het strandvolleybaltoernooi op 25 mei 2018 wordt er iets nieuws uitgeprobeerd op het Scheveningse strand en dat is Beachtennis. Het is een redelijk nieuw opkomende sport die erg leuk is om op het strand te spelen. We gaan dit jaar voor één poule van maximaal acht teams. De wedstrijden worden twee tegen twee gespeeld. Ook dit evenement vindt op 25 mei 2018 plaats op het strand bij beachhouse Fonk aan de Strandweg.

Een team bestaat uit twee veldspelers en mag zelf samengesteld worden. Zowel mannen als vrouwen mogen bij elkaar in een team. De organisatie zorgt voor materiaal en ballen.Er kan ingeschreven worden in één klasse. Alle niveaus zijn welkom, we vragen om begrip als het niveauverschil te groot blijkt te zijn. 

De teams die buiten de eerste acht inschrijvingen vallen, komen op een reservelijst te staan.Er wordt contact gezocht met de ingeschreven teams als ze op de wachtlijst worden geplaatst. Inschrijven kan door middel van het invullen en inleveren van het invulformulier. De betaling doe je per team, maar is gekoppeld aan het aantal deelnemers dat meedoet.

De inschrijfkosten zijn € 16,00 per speler, dat is inclusief deelname en BBQ (of iets anders) na afloop. Te voldoen voor vrijdag 12 mei 2017 op rekening van R.A. Folkers Strandvolleybal NL73 SNSB 0907574688 met de vermelding van Penningmeester Beachtennis 2017, inzake PV de Sprang. Vermeld het teamnaam en het aantal deelnemers. Inschrijving(en) zonder ontvangen betaling(en) worden in principe niet in behandeling genomen. Definitieve bevestiging van de inschrijving vindt plaats in de eerste week na de sluitingsdatum

Qua scheidsrechters zijn we nog zoekende. Er wordt aan gewerkt. Het kan er toe leiden dat er onderling zelf gefloten dient te worden.

 -          Wij moeten het inschrijfformulier voor 11 mei 2018 retour hebben met alle gegevens daar duidelijk op vermeld.  Voor het inschrijfformulier klik hier

-          De betaling moet ook vóór 11 mei 2018 rond zijn. Zet hier duidelijk bij namens welk team de betaling is.

-          Zet duidelijk in de brief hoeveel deelnemers er bij de barbecue (of iets anders) aanwezig zijn, zodat er voor een ieder genoeg is.

-          Mocht je niet kunnen, dan dien je dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van het strandvolleybal/ tennistoernooi te laten weten om in aanmerking te komen voor teruggave van het inschrijfgeld.

Het inschrijfformulier graag digitaal terugzenden naar Daniël van de Vegte of Sandro Tarantino.

 Mochten er vragen zijn over het toernooi, neem dan contact op met:

Sandro Tarantino 0880715433 of Daniël van de Vegte   0880714344 – 08807-14343

 

Let op: Het gebied rondom de plek van de activiteit is betaald parkeren.


 

 

 

 

Beste NSG Contactpersoon,

 

In 2017 staat alweer het 28e strandvolleybaltoernooi voor jullie op het programma.

Voor vele medewerkers is de laatste vrijdag in mei al jaren vaste prik. Dus ook dit jaar staat het toernooi weer op de agenda. Dit jaar valt de laatste vrijdag in mei op vrijdag 26 mei 2017. Het klopt dat het de dag na Hemelvaart is, maar we wilden niet van de traditie afwijken. Mede doordat een week ervoor de Landelijke Sportdag van Veiligheid en Justitie plaatsvindt en het een week later Pinksterweekend is. De strandtent is inmiddels een traditie aan het worden, daarom zijn we ook in 2017 weer te vinden bij beachhouse FonK aan de Strandweg.

 

Dit jaar kan ingeschreven worden in drie verschillende klassen;

-          Gevorderde klasse (max. 2 poules)

-          Recreanten (max. 10 poules)

-          Duo-volleybal (max. 2 poules)

 

Wanneer het maximum aantal teams per klasse wordt overschreden, wordt er door de organisatie geschoven.

Het staat vrij hoeveel teams je per inrichting inschrijft.

Per team (dus niet per inrichting) vul je één inschrijfformulier in.

 

Een team mag je zelf samenstellen. Zowel mannen als vrouwen mogen bij elkaar in een team. Een team heeft vier veldspelers en eventuele wissels. Bij duo’s is dat anders. Daar speel je met een tweetal, maar mag je doorwisselen.

 

Net als de vorige jaren hanteren we dezelfde regels. De betaling doe je per team, maar is gekoppeld aan het aantal deelnemers dat meedoet.

 

De inschrijfkosten bedragen 15,00 euro per speler, dat is inclusief deelname en BBQ (of iets anders) na afloop (let dus op hoeveel spelers er in je team zitten). Te voldoen vóór vrijdag 12 mei 2017.

Rekeningnummer van  R.A. Folkers

Strandvolleybal   NL73 SNSB 0907 5746 88

Vermelding: Penm.strandvolleybal 2017

inzake PV de Sprang, o.v.v.  “je teamnaam”


De formulieren moeten duidelijk ingevuld worden, zodat de organisatie niet hoeft te zoeken bij welk team, welke betaling hoort.

Dit voorkomt onduidelijkheden tussen jullie en de organisatie.

 

We proberen dit jaar weer externe scheidsrechters te regelen, maar dat is nog niet rond. Daarom dient elk team voor een scheidsrechter te zorgen. De organisatie maakt een rooster wanneer de scheidsrechter een wedstrijd begeleidt.

 

-          Wij moeten het inschrijfformulier voor 12 mei 2017 retour hebben met alle gegevens daar duidelijk op vermeld.

-          De betaling moet ook vóór 12 mei 2017 rond zijn. Zet hier duidelijk bij namens welk team de betaling is.

-          Zet duidelijk in de brief hoeveel deelnemers er bij de barbecue (of iets anders) aanwezig zijn, zodat er voor een ieder genoeg is.

-          Mocht je niet kunnen, dan dien je dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van het strandvolleybaltoernooi te laten weten om in aanmerking te komen voor teruggave van het inschrijfgeld.

Het inschrijfformulier graag digitaal terugzenden naar Daniël van de Vegte of Sandro Tarantino.

 

De teams die buiten de eerste 112 teams vallen, komen op een reservelijst te staan.

Er wordt contact gezocht met de ingeschreven teams als ze op de wachtlijst worden geplaatst.

 

NB.

Inschrijving(en) zonder ontvangen betaling(en) worden in principe niet in behandeling genomen. Definitieve bevestiging van de inschrijving vindt plaats in de eerste week na de sluitingsdatum (12 mei 2017).

 

Mochten er onduidelijkheden zijn over het toernooi, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

 

De organisatie:

 

 

 

Sandro Tarantino en Daniël van de Vegte   

Telefoonnummers:

Daniel 0880714344 – 08807-14343

Sandro 0880715433