• Start
  • Informatie
  • Hoe was het ook alweer?

Hoe was het ook alweer?

Aanmelden

Op maandag van 16:00 - 19:00 uur meldt de ploegleider zijn team(s) met de namenlijst (voor waar klik hier) Na 19:00 telefonisch contact opnemen met James 06 - 4303 9964

Op dinsdag van 09:30 – 10:45 uur meldt de ploegleider zijn team(s) met de namenlijst van de deelnemers bij het wedstrijdsecretariaat op het Sportcomplex in Velden. Het inleveren van de namenlijst op maandag of dinsdag is alleen van toepassing als deze nog niet digitaal is aangeleverd.

Parkeren

In de directe omgeving van uw bungalow is parkeergelegenheid aanwezig.

Rijden

Houdt u in het bungalowpark aan de daarvoor aangegeven snelheid!

Bungalows

Direct na het betrekken van de bungalow dient u de inventaris te controleren

  • Meldt gebreken dinsdag voor 12:00 uur bij het wedstrijdsecretariaat op het Sportcomplex in Velden. Als de controlelijst niet ingevuld wordt, dan is men zelf verantwoordelijk voor vermissing/beschadiging.
  • De matrassen dienen te worden voorzien van een laken, het kussen van een kussensloop en de dekbedden mogen alleen gebruikt worden met een dekbedovertrek. Bij gebruik van een slaapzak is enkel een kussensloop nodig.
  • Neem (per team) ook theedoek(en), vuilniszakken en toiletpapier mee.

Het is mogelijk om een linnenpakket te huren bij Klein Vink. Hiervoor kunt u contact opnemen met de receptie op het partk.

Donderdag na 10:00 uur volgt een controle van alle bungalows door de huishoudelijke dienst van Klein Vink en het bestuur van NSG-Sport. Er is door iedere deelnemende ploeg een borg betaald. Bij het niet (geheel) voldoen aan de gestelde normen kan geheel of gedeeltelijke inhouding van de borg plaatsvinden. Tevens kan het bestuur nadere sancties treffen.

Geluidinstallaties

Het volume van de meegebrachte geluidinstallaties mag geen overlast veroorzaken. Houdt rekening dat er ook andere gasten op Klein Vink aanwezig zijn. In de jaarvergadering van 23 maart 2017 is afgesproken dat bij geluidsoverlast eenmaal een waarschuwing volgt. Wordt daarna het geluidoverlast geonstateerd, dan kan men worden uitgesloten van deelname van het toernooi en dient men Klein Vink te verlaten.

Roken op sportvelden

Op de sportvelden is een rookvrij beleid voor op en naast de velden. Er zullen voor het sporttoernooi rookplekken worden aangewezen

Geluidinstallaties SV Velden

Het volume van de geluidinstallaties mogen geen overlast veroorzaken en helemaal niet meer hoorbaar zijn op de velden tijdens de wedstrijden.

Aanbouw

Het is niet toegestaan om afdekking of partytenten aan de bungalow te bevestigen

(Sport)medische post

Op de sportvelden en bij de feesttent is een (sport) medische post ingericht.

Roken op sportvelden

Op de sportvelden is een rookvrij beleid voor op en naast de velden. Er zullen voor het sporttoernooi rookplekken worden aangewezen.

Restitutie inschrijfgelden


Restitutie van inschrijfgelden vindt niet plaats. Denk aan de mogelijkheid tot het afsluiten van een persoonsgebonden annuleringsverzekering, bv. bij de A.N.W.B.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen op de sportvelden afgeven en eventueel afhalen bij het wedstrijdsecretariaat. Gevonden voorwerpen op het bungalowpark afgeven en eventueel afhalen bij de toernooicommissie (bungalow 1). 

Key-card

Per bungalow worden 2 key-cards verstrekt. Maak goede afspraken met uw medebewoners over het beheer van de key-card van de bungalow. Er wordt op vertrouwd dat u de bungalow netjes bewoont en schoon achterlaat.

Schade

De eventuele kosten van aangerichte schade zullen op de bewoners van de betreffende bungalow worden verhaald.

Muziek

Op maandag 5 september 2022 wordt de muziek verzorgd door: DJ Marvin

Op dinsdag 6 september 2022 wordt de muziek; verzorgd door  That's Live of zie Youtube

band feestavond nsg

Ontbijtpakketten

De laatste jaren is gebleken dat er veel ontbijt en lunchpakketten niet worden opgehaald en vervolgens worden weggegooid. In dat kader heeft het bestuur besloten om deze pakketten niet meer te verstrekken.

Inmiddels is de nieuwbouw van de sporthal op het complex gereed en men beschikt over een moderne kantine waar u iets te eten en drinken kunt kopen. Tevens zal er op het complex, evenals voorgaande jaren, weer een snackkar aanwezig zijn. Voorts is er op het bungalowpark een supermarkt waar ook van alles te koop is. Tevens kunt u rechtstreeks bij Klein Vink een ontbijtpakket bestellen.

Resume: u dient dus zelf voor uw ontbijt en lunch zorg te dragen.

Huisjes

Jaren werden gesponsored door een inrichting, die vuilniszakken en toiletpapier verzorgde. Helaas is dit niet meer zo en dienen de teams zelf voor dit soort zaken te zorgen

Muntjes

De muntjes aangekocht op de feestavond kunnen niet worden ingewisseld. Vanaf 2018 worden jaarlijks andere minten/concumptiebonnen gebruikt, die het jaar daarop niet meer bruikbaar zijn.

Nog vragen?

De leden van de toernooicommissie, herkenbaar aan de outfit met NSG logo staan volledig tot uw dienst.

 

Logo DJI Ministerie van Veiligheid en Justitie

NSG-Sport: Een sportbond ten behoeve van personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

© | Webdesign: MitZ.nl | Disclaimer