• Start
  • Wat is NSG sport
  • Wie zijn wij

Wie zijn wij

"N.S.G .- Sport" is een sportbond voor het personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (D.J.I.) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De bond is opgericht op 22 november 1956. onder de naam Nederlandse Sportbond voor het Gevangenispersoneel.
Sinds de oprichting heeft de bond vele ambtelijke reorganisaties, met evenzovele naamsveranderingen, overleefd.

NSG Sport is onderverdeeld in afdelingen. Deze afdelingen zijn de diensten en inrichtingen die vallen onder de sector Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. De afdelingen hebben een contactpersoon.
Deze contactpersoon is de schakel tussen de het bestuur en de leden.

Jaarlijks organiseert NSG Sport namens D.J.I. al ruim 70 jaar een meerdaags sporttoernooi voor volleybal en voetbal. Door de afdelingen wordt door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd.
Hoe deel te nemen en welke activiteiten er zijn, dat is op deze website terug te vinden.

Emailadressen

Bestuur

Toernooicommissie

Website

Logo DJI Ministerie van Veiligheid en Justitie

NSG-Sport: Een sportbond ten behoeve van personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

© | Webdesign: MitZ.nl | Disclaimer