• Start
 • Sporttoernooi
 • Informatie
 • Aanreizen

Aanreizen

Het is mogelijk om op maandag 5 september 2022 aan te reizen. Aan het eerder aanreizen en overnachten zijn geen extra kosten verbonden. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden en ligt de verantwoordelijkheid om overlast te voorkomen bij de ploegen en de ploegleiders.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

 • De ploegleider meldt voor uiterlijk 1 september 2022 per mail aan James Mahulette (penningmeester@nsgsport.nl) dat zijn/haar ploeg gebruik wil maken van de mogelijkheid tot aanreizen op maandag 5 september 2022 en meldt hierbij tevens dat hij/zij kennis heeft genomen van de gestelde voorwaarden, hiermee akkoord gaat en de overige ploegleden heeft geïnformeerd.
 • Tevens geeft hij/zij aan of hij/zij zelf de key-cards van de bungalow(s) in ontvangst neemt dan wel dat iemand anders (met naam te noemen) hiervoor zorg draagt.
 • Aankomst op recreatiepark Klein Vink vanaf 16:00 uur t/m 23:00 uur.
 • Key-cards afhalen
  • 16:00 uur t/m 19:00 uur in Klein Vink bij Jan van Hemert langs de weg bij de 1e cluster bongalows.
  • 19:00 uur t/m 23:00 uur belt de ploegleider eerst met 06 - 4303 9964 (James Mahulette) om te vernemen waar de key-cards zijn af te halen.
 • Na 23:00 uur worden er geen key-card uitgegeven er is er geen toegang meer tot het recreatiepark mogelijk.
 • Naast de normaal geldende omgang en fatsoensnormen hanteert NSG de voor Klein Vink geldende parkregels. Deze regels zijn te vinden op de website van Klein Vink

De laatste jaren is gebleken dat er veel ontbijt en lunchpakketten niet worden opgehaald en vervolgens worden weggegooid. In dat kader heeft het bestuur, in overleg met de toernooicommissie besloten, om deze pakketten niet meer te verstrekken, teneinde te voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

Uiteraard kunt u van huis de benodigde ingrediënten meenemen, maar ook in de supermarkt op het park zijn deze te koop. Voorts bestaat de mogelijkheid om bij Klein Vink een ontbijtpakket te bestellen. De kosten hiervan dienen contant te worden afgerekend, pinnen is niet mogelijk. Het pakket kan in het cafetaria tussen 7:00 uur en 9:00 uur worden opgehaald en afgerekend.

Voor eventuele vragen etc. kan men contact opnemen met Ton van Bommel 06 – 3823 1342; e-mail tc-secretariaat@nsgsport.nl

Logo DJI Ministerie van Veiligheid en Justitie

NSG-Sport: Een sportbond ten behoeve van personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

© | Webdesign: MitZ.nl | Disclaimer