• Start
 • Wat is NSG sport
 • Wat doen wij

Wat doen wij

Het bevorderen van sport voor de leden van de bond, door het organiseren van sportactiviteiten, zoals Badminton, Jeu de Boules, Bridgen, Biljarten, Bowlen, Tennis, Schieten, Volleybal, Voetbal, Fietstoertochten, Tafeltennis, Hengelsport, Klaverjassen, Golf, Squash, Zaalvoetbal, Darts, Skeeleren en deelname aan de Nijmeegse vierdaagse.

De bond kent:

 1. Gewone leden
  Personeelsleden die werkzaam zijn bij de inrichtingen en diensten vallend onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen, alsmede de personeelsleden die met ouderdomspensioen of een daaraan verwante regeling de dienst hebben verlaten.

 2. Aan de dienst gerelateerde leden
  Personen die niet werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar wel in belangrijke mate werkzaamheden verrichten ten behoeve van deze dienst.

Opgave lidmaatschap uitsluitend via de contactpersoon!

De contributie bedraagt:

 • Voor de leden onder a. en b. € 11,- per jaar.

De activiteiten zijn onderverdeeld in:

 1. Activiteiten NSG-Sport
  lidgebonden activiteiten
 2. Activiteiten onder auspiciën van NSG-Sport
  niet lidgebonden activiteiten
 3. Aansluit activiteiten
  lidgebonden activiteiten georganiseerd door derden
Logo DJI Ministerie van Veiligheid en Justitie

NSG-Sport: Een sportbond ten behoeve van personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

© | Webdesign: MitZ.nl | Disclaimer