WEDSTRIJDREGLEMENTEN 7 TEGEN 7

Deelnemen aan dit toernooi is voorbehouden aan de Afdelingen die zijn aangesloten bij N.S.G. Sport.


Artikel 1
Voetballers die lid zijn van de K.N.V.B. of een afdelingsvereniging, kunnen op het sporttoernooi slechts uitkomen, indien zij hiervoor toestemming van het bestuur van hun vereniging hebben.

Artikel 2
De N.S.G.-sportwedstrijden worden gespeeld volgens een door de toernooicommissie vastgesteld wedstrijdschema.

Artikel 3
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de K.N.V.B. In principe worden de normale spelregels veldvoetbal gehanteerd, met de daarop volgende uitzonderingen:

 • Spelbegin:
  De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen.
 • Buitenspel:
  Is niet van toepassing
 • Strafschop:
  De afstand van de doellijn – penaltystip bedraagt 8 meter.
 • Hoekschoppen: 
  Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.
 • Achterbal:
  Achterbal wordt vanaf de grond ingetrapt vanaf elk punt binnen het doelgebied.
 • Keeper:
  De keeper mag niet de bal vanuit de handen wegtrappen. De keeper dient de bal te gooien of vanaf zichtbaar de grond te trappen.
 • Keeper 2:
  Als de keeper de bal buiten het doelgebied met de (hand)-en aanraakt, dan volgt een strafschop en geen tijdstraf.
 • Terugspeelbal:
  De bal mag altijd worden teruggespeeld op de keeper. De keeper mag de bal nimmer in de handen nemen.
 • Uitballen:
  Uitballen worden ingegooid (veldvoetbal).
 • Vrije trappen:
  Alle vrije trappen zijn directe vrije trappen.
 • Sliding:
  Het maken van een sliding is niet toegestaan.

De wedstrijden worden gespeeld zonder rust; mogelijk er is wel een onderbreking voor het wisselen van speelhelft. De door de toernooicommissie vastgestelde speeltijd mag in geen geval worden verlengd.

Artikel 4
De toernooi puntentelling is als volgt;

 • Winst 3 punten
 • Gelijkspel 1 punt
 • Verlies 0 punten

Artikel 5
De elftallen zijn ingedeeld in klassen. De indeling is mede bepaald door de uitslagen van het vorige N.S.G.-sporttoernooi. De eindstand in elke klasse wordt achtereenvolgens bepaald door:

 • 1e Aantal wedstrijdpunten
 • 2e Doelsaldo
 • 3e Aantal gescoorde vóór doelpunten
 • 4e Het onderlinge resultaat .
 • 5e Het nemen van 3 strafschoppen de beslissing moeten brengen. Is er na 3 strafschoppen nog geen beslissing gevallen, dan wordt er om-en-om een strafschop genomen totdat er een beslissing is gevallen.

Artikel 6
In alle klassen kunnen per team maximaal 3 dames meespelen.

Artikel 7

 • 7.1 Elk elftal dient te zorgen voor een bal en reserveshirts
 • 7.2 Bij gelijkenis van shirts speelt het eerstgenoemde team in een reserveshirt.
 • 7.3 De eerstgenoemde ploeg in de wedstrijd begint vanaf links. Dit gerekend als met de rug naar de kantine en/of wedstrijdsecretariaat staat.
 • 7.4 De wisselspelers houden zich op naast de doelen van het veldvoetbal op het gedeelte waar het eigen team speelt. Als er geen doelen staan dan op dit gedeelte dicht tegen de middenlijn aan.
 • 7.5 Doorwisselen zover als mogelijk vanuit de middenlijn (dus net naast de doelpaal), hierbij dient de eigen speler eerst het veld daar te verlaten, voordat de wisselspeler in het veld komt.
 • 7.6 Het is niet toegestaan om zich op de scheidingslijn tussen twee velden te staan/zitten.

Artikel 8
Aan het toernooi verlenen geselecteerde scheidsrechters van de K.N.V.B. hun medewerking. Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten kunnen niet worden ingediend.

Artikel 9
Per klasse is een fair-play-cup beschikbaar. De scheidsrechters geven na afloop van elke wedstrijd hun cijferoordeel (0 t/m 10) via het wedstrijdformulier door aan het wedstrijdsecretariaat.

Artikel 10

 • Een gele kaart betekent verwijdering van het speelveld voor drie minuten.
 • Een rode kaart betekent verwijdering van het speelveld. Na drie minuten mag een vervanger deelnemen.
 • Het na drie minuten weer deelnemen kan alleen op het signaal van de scheidsrechter.

Twee gele kaarten of direct een rode kaart betekent automatisch uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd
Het eventueel opleggen van een sanctie aan een speler, die van de scheidsrechter een officiële waarschuwing ontvangt of door de scheidsrechter van het veld wordt gestuurd, is voorbehouden aan het wedstrijdsecretariaat.
Vertoond wangedrag door een of meerdere speler(s) en/of team(s) kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi.

Artikel 11
Het noteren van een speler betekent altijd een officiële waarschuwing. De scheidsrechter is verplicht de speler en de aanvoerder van het desbetreffende team de reden van de waarschuwing of het verwijderen van de speler van het speelveld mede te delen.

Artikel 12
Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter het wedstrijdformulier in (uitslag, bijzonderheden zoals gegeven waarschuwing, punten fair-play cup), laat dit door de beide aanvoerders ondertekenen en levert het formulier in bij het wedstrijdsecretariaat.

Artikel 13
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en 6 veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.

Artikel 14
Er mag doorlopend gewisseld worden met een maximum aantal van vijf spelers is toegestaan, hetgeen betekent dat het aantal malen dat men doorwisselt onbeperkt is.

Artikel 15
Indien een elftal op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is op het veld, moet de scheidsrechter 5 minuten wachten en is het team nog niet aanwezig dan wordt de uitslag van de te spelen wedstrijd reglementair vastgesteld op 1-0 voor de tegenpartij.

Artikel 16
De doelen hebben een doelnet en hebben een voorkeurafmeting van 5x2 meter. In voorkomende gevallen kan gebruik gemaakt van de bestaande E en F pupillendoeltjes. De doelen dienen conform de vastgestelde instructies goed vastgezet te worden.

Artikel 17
Er wordt gespeeld op een half voetbalveld te spelen.

Artikel 19
In alle gevallen waarin de K.N.V.B.-spelregels en dit reglement niet voorzien, beslist het wedstrijdsecretariaat.

Logo DJI Ministerie van Veiligheid en Justitie

NSG-Sport: Een sportbond ten behoeve van personeel werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

© | Webdesign: MitZ.nl | Disclaimer